באותה השעה, 19:15

<? echo get_the_date(); print ‘ – ‘; echo get_the_time(); ?> :עודכן