fbpx
072-393-2500 contact@aa-israel.org

24.03

פעיל, לא סביל

האדם אמור לחשוב ולפעול. הוא לא נברא בצלם האל כדי להיות אוטומט.
כפי שביל רואה זאת, עמ' 55

לפני שהצטרפתי ל-.A.A קרה לעתים קרובות שלא חשבתי, אלא הגבתי לאנשים ולמצבים. כאשר לא הגבתי, פעלתי בצורה מכנית. לאחר שהצטרפתי ל-.A.A התחלתי לחפש הדרכה יומית מכוח גדול ממני ולמדתי להקשיב להדרכה זאת. אז התחלתי לקבל החלטות ולפעול על פיהן, במקום רק להגיב. התוצאות היו חיוביות - איני מתיר עוד לאחרים להחליט בשבילי, ואז לבקר אותי בשל כך. היום – ובכל יום – בלב מלא אסירות תודה ובתשוקה שרצון האל יֵעשה דרכי, חיי ראויים לשיתוף, בעיקר עם חבריי האלכוהוליסטים! מעל הכול, אם איני הופך שום דבר לדת, אפילו לא את .A.A, אז ביכולתי להיות ערוץ פתוח שדרכו מתבטא אלוהים.