072-393-2500 contact@aa-israel.org

19.05

לתת בלי לצפות לתמורה

והוא יודע היטב שחייו שלו כבר הועשרו, כרווח נוסף שצמח מהנתינה לאַחֵר מבלי לדרוש כל תמורה.
כפי שביל רואה זאת, עמ' 69

התפיסה של נתינה ללא ציפייה לתמורה היתה קשה להבנה, כאשר הגעתי לראשונה לתכנית. הייתי חשדן כשאחרים רצו לעזור לי. "מה הם רוצים בתמורה?", חשבתי. אך במהרה למדתי את השמחה שבעזרה לאלכוהוליסט אחר והבנתי מדוע הם היו שם בשבילי בהתחלה. גישתי השתנתה והשתוקקתי לעזור לאחרים. לפעמים נעשיתי להוט, כי רציתי שיגלו את השמחה שבפיכחון, שהחיים יכולים להיות יפים. כאשר חיי מלאים באֵל אוהב, כפי שאני מבין אותו, ואני מעניק אהבה זו לחבריי האלכוהוליסטים, אני חש עושר מיוחד שקשה להסבירו.