21.10

דבר אינו גדל בחושך

נרצה שהטוב הנמצא בכולנו, גם בגרועים שבינינו, ילבלב ויצמח.
כפי שביל רואה זאת, עמ׳ 10

עם המשמעת העצמית והתובנות שבהן זכיתי בעשיית הצעד העשירי, אני מתחיל לקבל סיפוק מהפיכחון - לא רק מההימנעות משתיית אלכוהול, אלא מההחלמה בכל תחומי חיי. אני מחדש את התקווה, מחייה את האמונה וזוכה מחדש בכבודי העצמי. אני מגלה שיש ״ו״ בביטוי ״וכאשר טעינו, הודינו בכך מיד״. מרגיעה אותי הידיעה שכבר איני טועה תמיד, ואני לומד לקבל את עצמי כפי שאני, מתוך תפיסה חדשה של נס הפיכחון ושל נס השלווה.