ספרות של החלמה

חמשת המהדורות יצאו לאור בין השנים 1939-2001

אלכהוליסטים אנונימיים
הספר הגדול

ספר היסוד של אחוות A.A.
ספר זה מספר כיצד החלימו מאות אלפי גברים ונשים מאלכוהוליזם. 

הספר נכתב על ידי ביל וילסון בשנת 1953


שנים עשר צעדים ושתים עשרה מסורות

בספר מתוארים ומוסברים שנים עשר צעדי A.A, כתוכנית להחלמה ברמה האישית,
ושתים עשרה המסורות המתוות את קווי היסוד להתנהלות הקבוצה.

ספר מחשבות של חברי A.A למען חברי A.A
יצא לאור בשנת 1990


הרהורים יומיים

בספר מוקדש קטע מהספרות לכל יום בשנה,
ולכל אחד מהם נלווה קטע שנכתב בידי אחד מחברי הקבוצה בהשראתו, המביא זווית או חוויה אישית הנוגעת לאותו קטע.

יצא לאור בארצות הברית בשנת 1967הגענו לאמונה

החוויה הרוחנית של .A.A, כפי שחווּ אותה חברים באחווה. סיפורים אישיים של חברים, המתארים היכן היו וכיצד מצאו את אלוהים, כפי שהם מבינים אותו.
הספר נכתב על ידי ביל וילסון בשנת 1967כפי שביל רואה זאת

הספר מביא מאות מובאות מתוך ספרות "אלכוהוליסטים אנונימיים", הנוגעות כמעט לכל היבט בדרך החיים של האלכוהוליסט המחלים.

יצא לאור בארצות הברית בשנת 1975לחיות בפיכחון

מגוון דרכים שבהן הלכו חברים באחווה, כדי לשמור על מפוכחות בריאה ומאושרת בימי ראשית הפסקת השתייה ובהמשך הדרך.